سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همه فقط خنده به سیاسی

فطرت دنیای مادی هم بیدار شده

    نظر

از این می گویند که این یک جنبش اعتراضی نسبت به اقتصاد است ؟

راستی چه معنی دارد اینکه عده ای نزدیک یک درصد تمام در آمد های آمریکا را به خود اختصاص دهند این جمله ای که سعی می کنند بما بفهمانند اما ...

مگر غرب نمیگفت که دنیا همین است که ما نشان می دهیم و هالیوود دنیاهای بسیار مدرن را نشان داد که نه زنی هست و نه مردی .همه مردم مانند حیواناتند و همین که غریزشان را تحریک کنن و جواب دهند دیگر بشر دغدغه ای ندارد .

این جدا کردن مرز ها با هم آیا قابل استفاده است . اقتصاد هم یک بخش بزرگی از سیاست است و در آنجا احتمالا همه سیاست .

سیاست و اقتصاد در دنیایی که همه سعی دارند مادیات را ببینند یکی میشود .

تکلیف ندیدن محبت مادر وپدر در آنجا چیست وقتی که حتی این محبت جز برای خواسته های نفسانی به کار برده نشده .تکلیف نهان شدن فطرتشان و حتی غریزه هایشان چیست ؟

وقتی طرف به دنیا آمده و حالا اصلا نام و نام خانوادگی اش را ندارد .

نداشتن یک زن با آن غیرت مردانه و نداشتن تسلط بر ادب فرزند و جایگزینی حیوان بجای فرزند و هم جنس باز ها و هزاران عقده و گرهی که خیلی وقت بود کور شده .

دنیای مادی که روح را قبول نمی کند و مرگ را دوست ندارد اکنون خود را بدست اعتراضات مرگ بار می کشاند همانگونه که سرزمین های اعراب را .

الف - راز حذف نام پدر و مادر از پاسپورت آمریکاییها

آیاهمه حقارت هایی که نژاد صهیونیست حاکم برمردم سیاه و سفید و سرخ پوستان منقرض شده حاکم کرده باعث این آتش نشده .

هنوز از بیشماری بی خانمانها و بانکهای برشکسته و بانکهای برشکست کننده آدمها از میان ربا و نزول صدایی در نیامده.حالا دیگر کسی در آمریکا نباید وقت کند فیلم هالیوودی ببیند .فیس بوک و گوگل هم که کلا نشان نمی دهند وال استریت را فقط می ماند همان آمدن به خیابان و خدا کند راهشان را درست انتخاب کنن.

وقتی پایه و اساس دلارهایشان هزارها میلیاردها دلار بدهی باشد و آنها به بردگی آمریکا رسیده باشند وباید برای این بدهی احتمالا بیشتر آمریکا را با مردمش بفروشند!!!

«وال استریت اشغالی» منتشر شد+عکس

اینها که ایستادهاند در والاستریت از سپاه قدساند؟!

 وراستی یادی از امام خامنه ای که این حادثه را و شکست سرمایه داری غرب را نوید داده بودند و بیشتر از این خواهیم دید از این نواده زهرا.