سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همه فقط خنده به سیاسی

احترام دیپلماتیک چقدر

    نظر

به نظر حالا که ما صدهزارنفر را راهی حج کرده ایم و کلی آدم اونجا داریم باید تا آخر ذی حجه صبر کنیم . تا موقعی که رهبری موضع مشخصی نسبت به عربستان اعلام نکرده باید صبر کنیم .

راستی مگر رهبر به مواضع ما در قبال ظالمان بحرین قاطعانه نبود ومگر نام کشورهای انگلیس و فرانسه را نیاوردند .مگر در بحرین نیروهای عربستانی و وسایل جنگی عربستانی (البته مارک آمریکایی که عربستان خریده و گلوله های اسراییلی ) برسر این مردم بیچاره نمی ریزه .

البته این برای ما روشنه اما برای دولت که خبرها تا نامه و بخشنامه نشه ارزشی نداره .

حالا تشییع جنازه شرکت می کنید که هیچی لا اقل اینقدر خم نشید.

عکس/ خم شدن صالحی در مقابل شاه سعودی